Start közmunkaprogrammal a munkanélküliség ellen

A 2012-es évben indult Start közmunkaprogram keretein belül Felpéc községben is számos ember jutott munkához, ezáltal jelentősen csökkent a munkanélküliség a faluban. A sikeresen megnyert pályázat által mezőgazdasági termelés kezdődött az eddig ki nem használt földterületeken, és a belvízelvezetés problémáját is el kezdték megoldani.

Az év elején indult Start közmunkaprogram a regisztrált álláskeresők számára jelent álláslehetőséget. Támogatásuk pályázat útján történik, amelyet számos község megpályázhatott. Felpéc is élt a lehetőséggel. Pályázott és nyert, ezáltal szinte teljesen megszűnt a munkanélküliség a faluban.

A közmunkaprogram révén munkához és fizetéshez jutnak azok az emberek, akiknek eddig nem volt jövedelmük vagy segélyből éltek. Ez a program többet nyújt, mint pusztán a segély kétszeresét. Bár elsősorban mindenki annak az előnyét látja, hogy egy személy többet visz haza a családi kasszába, és az életminőségük nő, azonban az sem elhanyagolható tényező, hogy lelkileg is többet ad ez a program. Segít rajtuk, hiszen naponta elfoglalják magukat, célja van az életüknek, tevékenykednek, hasznosnak érzik magukat. A dolgozók oktatáson is részt vesznek, így tudásukat is gyarapítják, amelyet az életben is tudnak hasznosítani. Előfordul, hogy egy családon belül több fő is bekerült a közmunkaprogramba. Ez fokozottan fontos, hiszen, voltak olyan családok is, ahol több személynek sem volt munkahelye, ami már elképzelhetetlen terhet rótt rájuk.

Minden falu a lehetőségeihez mérten próbálja ennek a programnak az előnyeit kihasználni. Felpéc község is maximálisan arra törekszik, hogy a lehetőségeket kihasználja, és a pályázatban leírt terveket megvalósítsa. Két fő ágazatban tevékenykednek a felvett személyek: az egyik a mezőgazdasági- a másik a belvízelvezetés feladatai. Így összesen 13 embert foglalkoztat az önkormányzat. A mezőgazdasági feladatokat 8 fő látja el, a belvízelvezetés problémáját pedig 5 személy oldja meg.  Általuk térköves járda fog elkészülni 1 km-es szakaszon év végére, ezen kívül pedig 800 méter vízelvezető árok 40×40 –es betonlapokból.

A mezőgazdasági részen lévőknek fő feladatuk az eddig kihasználatlan termőföldek művelése. A község határában málna ültetvény létesült, a község óvodája melletti földterületet pedig zöldségfélékkel ültették be. Itt helyezkedik el az a 14×78 méteres fóliasátor is, amelyben szintén zöldségtermesztés valósul meg. A konyhakerti növények az újból beinduló óvodakonyhára kerülnek majd, és ez a folyamat biztosítja a falu önfenntartását.

Kuglics Tamás, polgármester, célja, hogy a jövőben 3 hektár földterületet visszavesz, amely az önkormányzat tulajdonát fogja képezni ismét. Ebből 1 hektáron szintén termelést tervez. A polgármester egyedi ötleteként merült fel, hogy a faluban elhanyagolt kiskerteket bérbe vegye, megműveltesse, bérleti díjként pedig terményt szabna meg.

A polgármester számos ötletének megvalósításával járul a falu fejlődéséhez. A helyi piac kialakításának terve is az ő nevéhez fűződik. Itt a faluban felesleget termelő gazdák eladhatják terményeiket. Erről legutóbb februárban igényfelmérés is készült.

A következő évben bővítik a létszámot, és a jelenlegi 13 fő mellé még kilencet terveznek felvenni. A megkezdett munkálatokat aktívan folytatják, és természetesen újabb terveket készítenek, amely az előre jutást szolgálja.

A pályázat elnyerése nagyban hozzájárult a falu fejlődéséhez. Ez magában foglalja a személyek segítését, akik munkalehetőséghez jutottak, és a község önfenntartás irányába való elmozdulását. – HÉTKÖZNAPOK

 

IRATKOZZ FEL 👉 REFPLAY YOUTUBE CSATORNA

KÖVESS ITT IS 👉 REFPLAY INSTAGRAM