A darnói nemes Karácsony -alias Nagy család története. A hodosi “eredetkép” összeomlása

Kincset találtam a Pozsonyi Kerületi Levéltár -ban és az Országos Levéltár -ban.A második hodosi utazásom pedig felerősítette kétkedésemet, az Országos Levéltári kutatásom meg előidézte a hodosi “eredetkép” összeomlását.

Szerencse a kutatás során

Az 1990-es évek közepén többször jártam a Pozsonyi Kerületi Levéltárban (Statny Oblastny Archív), hiszen akkoriban a két jogelőd falunk Darnó és Zseli történetét kutattam.

Darnó-1805 Karácsonyok portája

Volt egy Bea nevű munkatársuk, aki a dokumentumokat hozta ki a raktárból,tudott magyarul, az osztályvezetője Dr Balogh Ádám is beszélte a magyar nyelvet. Könnyen kommunikáltam velük. (Ezt már a 2000-es évek közepén nem mondhattam el, mert nem volt aki magyarul beszélt volna velem.)

Amikor bemutatkoztam, hogy Karácsony nevű vagyok és érdeklődöm a családom múltjával kapcsolatban, a levéltáros egy pillanatig elgondolkodott, majd azt mondta:

” Úgy emlékszem van egy dobozunk ami csak a darnói Karácsony családról szól, mindjárt behozom.”

Zseli-1805-Karácsonyok portái

Kincset találtam, egy varázsdobozt

Hamarosan elém került a Karácsonyok iratanyaga, s én reszkető kézzel vizsgáltam át a tartalmát. Születési anyakönyvek, keresztlevelek garmadája, nemességet igazoló tanúlevelek, a Karácsony-nemzetség ganeológiája stb. Olyan kincset találtam, melyet álmomban sem hittem volna, szinte elvarázsolt az anyag. Lám-lám a levéltári kutatáshoz szerencse is kell. Megtaláltam a “varázsdobozt”!

Bevallom kissé megtévesztő volt a Pozsonyban végzett kutatásom is, hiszen a 26. számú dobozban több olyan iratot is találtam, ami a hodosi Karácsonyokkal való rokonságot látszott igazolni. Ám a látszat néha csal, a lényeges kérdés az, hogy mi a látszat mögött a valóság.

A második hodosi utazásom

1998 nyarán újra Hodos községbe mentem-pótolva a rokonaimmal meg nem valósított családkutató “nagy utazást”-, azért, hogy lefényképezzem a templomot, a Karácsonyok utcáját és a temetőt. No meg szerettem volna nappali fényben is látni a falut.

Döbbenten állapítottam meg, hogy a faluban református felekezetű templomot és temetőt találtam, a darnói Karácsonyok viszont mind katolikusok.

A hodosi eredetkép összeomlása

1998 augusztus 13.-án az Országos Levéltárban családtörténeti adatok után kutattam. Vajon mire leltem?

Hodosi Karácsony Sándor királyi főerdőtanácsos Hodosi Karácsony- családdal kapcsolatos teljes kutatási anyagát, melyet a levéltárra hagyott. Az egyik levélben arról írt, hogy a szigetközi Darnó nevű faluban 1934-ben a családja gyökereit és rokoni szálait kutatva felkereste “bótos” Karácsony Andrást, aki dokumentumokat adott át neki a darnói Karácsony-családdal kapcsolatban. Akkoriban a hír gyorsan terjedt a faluban, olyanformán, hogy a hodosi rokonaink kerestek fel bennünket. Innen terjedhetett el közel 80 éve az a tévhit, hogy mi is hodosi származásúak vagyunk.

Végkövetkeztetések

Hodosi Karácsony Sándor a kutatásai végén a következő végkövetkeztetést fogalmazta meg:

” A darnóiak más család, római katolikusok, akik ármálist kaptak a XVII. században.”

Nem olyan régmúltú, mint a hodosi, de ugyanolyan patinás, nemzetes család a darnói is. Ezzel az a feltételezés, hogy a hodosi családból származunk megdőlt, a hodosi eredetkép összeomlott.

A Karácsony-család szétszóródásáról a nemességet igazoló hiteles okmányokról, a címerről a következő cikkben írok.

Dr. Karácsonyi István

 

IRATKOZZ FEL 👉 REFPLAY YOUTUBE CSATORNA

KÖVESS ITT IS 👉 REFPLAY INSTAGRAM