A darnói nemes Karácsony -alias Nagy- család története – A család karizmatikus ágai, közösségi tevékenységei

Azt már az előző cikkben említettük, hogy a nemesi családok kérelmére nemesi tanúlevelet állítottak ki, ha más megyébe költöztek. Nemesi lajstromokat (névjegyzéket, összeírást) bizonyos időközönként is összeállítottak minden megyében. A lajstromokban számba vették a megyében élő összes nemest. Ilyen adataink vannak 1755-ből, 1823-ból, 1832-ből és 1840-ből. Mivel közigazgatásilag Pozsony vármegyéhez tartoztunk, ezek az összeírások Pozsonyban a megyeszékhelyen készültek. – A darnói nemes Karácsony -alias Nagy- család története – A család karizmatikus ágai, közösségi tevékenységei

1754-ben Dr. Illésy János országos összeírása szerint 8 darnói nemes Karácsony-család élt Darnón. 1820-ban a darnói Karácsonyok száma 10-re nőtt. 1832-ben a számuk: 13. 1840-ben az összeírás szerint a darnói nemesek a következők voltak:

Karácsony András, Karácsony Ferencz öreg, Karácsony György, Karácsony György özvegye, Karácsony József, Karácsony János öreg, Karácsony János ifjú, Karácsony János, Karácsony László, Karácsony Mihály, Karácsony Pál, Karácsony Sándor.

1802-ben már 20 Karácsonyt bérmáltak a két faluban Darnón és Zseliben. A Karácsony-,alias Nagy-család geneológiája (származási táblázata) 10 származási fokot tartalmaz, ergo meglehetősen összetett és bonyolult. A Karácsony ősök mai 1990-2000-es évek ivadékait geneológiai besorolásuk, továbbá a közérthetőségük okán úgynevezett “családi-ágakra” bontottam, amellyel úgy vélem áttekinthetőbbé tettem ezt a hatalmas családfát. A fő “családi-ágakat” egy-egy karizmatikus egyéniségről neveztem el. Remélve,hogy ez elősegíti az eligazodást. Az “életképes” domináns ágak a következők:

1.Az un. I. László-ág (Az 1795-ben született üköregapám ága)

2. Az un. II. László-ág (Déd öregapám testvérének ága)

3. Az un. Ignácz-ág ( Az 1842-ben született dédöregapám ága)

4. Az un. Móritz-ág (“lottós” Karácsony Lajos ága)

5. Az un. Adolf-ág (cipész Karácsony Sándor ága)

6. Az un. Ágoston-ág ( “mérges” Karácsony András ága)

7.Az un. Elek-ág (Karácsony Elek ága-Mosonmagyaróvárra költöztek)

8.Az un. András-ág (Zseliben élő Karácsony András ága )

9.Az un. Izidor-ág   A déd öregapám bátyjának a fia

10. Az un. Izidor-ág”

A köznemesek között erős poziciót vívott ki a Karácsony-család, hiszen az 1800-as évek elején a nemesek hadnagya és tizedese is közülük került ki. A későbbi években, évtizedekben mindenkor a Karácsonyok meghatározó szerepet vállaltak a község közigazgatásában és a helyi tanügy irányításában.

Képviselők: Karácsony Móritz 15 éven keresztül, Karácsony Izidor 10 éven keresztül, Karácsony András 10 éven keresztül, Karácsony Ágoston 8 éven keresztül, “lottós” Karácsony Lajos kb. 30 éven keresztül, Dr. Karácsony István 35 éven keresztül (2014-ben éri ezt el.)

A helyi iskolaszék tagjai voltak: ifj. Karácsony Lajos 13 éven keresztül, Karácsony Izidor 10 éven keresztül, Karácsony Móritz 9 éven keresztül, Karácsony Péter 5 éven keresztül, Karácsony András 5 éven keresztül, Dr. Karácsony István 4 éven keresztül. ( Ok: iskolaszék megszűnt.)

Az I. világháború -ban hősi halált haltak: Karácsony András (nagyapám) és Karácsony Erázmus.

A II. világháború -ban elesett Karácsony hősök: Karácsony Ignátz (apám bátyja) és Karácsony Ferenc.

Az ükszüleim (Karácsony László és Karácsony Katalin) sírját, meg déd öreganyám sírját (Tóth Katalin) még le tudtam fényképezni. Alább láthatók. Néhány év múlva ezek a régiségük okán múzeális értékek a temetőből eltűntek, a többi régi síremléket meg megette az enyészet.

 

Ük szüleim(Karácsony László és Karácsony Katalin) síremléke.
Ük szüleim(Karácsony László és Karácsony Katalin) síremléke.

A következő két részben a Karácsony-család  híres személyiségeiről lesz szó.

Dr. Karácsony István

 

IRATKOZZ FEL 👉 REFPLAY YOUTUBE CSATORNA

KÖVESS ITT IS 👉 REFPLAY INSTAGRAM